چرا اصلاح‌طلبان خواستار استعفای جهانگیری شدند؟/ سودای 1400

چرا اصلاح‌طلبان خواستار استعفای جهانگیری شدند؟/ سودای 1400
امروز همه دغدغه‌ اصلاح‌طلبان این است که چگونه جهانگیری 1400 رأی بیاورد. مردم را به هیچ انگاشته‌اند، انگار یارانه‌های دولتی، دارد خرج بازی قدرت سیاسیون می‌شود. دغدغه‌های مردم و ضریب دادن به آن‌ها برای توجه بیشتر مسئولین هم بی‌اهمیت‌ترین کار ممکن است! قبل‌تر روزنامه و قلم‌زنی حرمت داشت اما انگار امروز دیگر این‌طور نیست.

چرا اصلاح‌طلبان خواستار استعفای جهانگیری شدند؟/ سودای 1400

امروز همه دغدغه‌ اصلاح‌طلبان این است که چگونه جهانگیری 1400 رأی بیاورد. مردم را به هیچ انگاشته‌اند، انگار یارانه‌های دولتی، دارد خرج بازی قدرت سیاسیون می‌شود. دغدغه‌های مردم و ضریب دادن به آن‌ها برای توجه بیشتر مسئولین هم بی‌اهمیت‌ترین کار ممکن است! قبل‌تر روزنامه و قلم‌زنی حرمت داشت اما انگار امروز دیگر این‌طور نیست.
چرا اصلاح‌طلبان خواستار استعفای جهانگیری شدند؟/ سودای 1400

ممکن است بپسندید...