چمران: می‌دانستم در انتخابات شوراها رأی نمی‌آورم/ درباره املاک شهرداری بسیار جوسازی شده است

چمران: می‌دانستم در انتخابات شوراها رأی نمی‌آورم/ درباره املاک شهرداری بسیار جوسازی شده است

چمران: می‌دانستم در انتخابات شوراها رأی نمی‌آورم/ درباره املاک شهرداری بسیار جوسازی شده است

چمران: می‌دانستم در انتخابات شوراها رأی نمی‌آورم/ درباره املاک شهرداری بسیار جوسازی شده است

ممکن است بپسندید...