۲ انفجار پی‎در پی در آمریکا/ یک نفر بازداشت شد

۲ انفجار پی‎در پی در آمریکا/ یک نفر بازداشت شد
منابع محلی از وقوع 2 انفجار در اتوبوس ومترو نیویورک خبر دادند.

۲ انفجار پی‎در پی در آمریکا/ یک نفر بازداشت شد

منابع محلی از وقوع 2 انفجار در اتوبوس ومترو نیویورک خبر دادند.
۲ انفجار پی‎در پی در آمریکا/ یک نفر بازداشت شد

ممکن است بپسندید...