انفجار نیویورک دستمایه ترامپ برای پیشبرد طرح منع مهاجرت

انفجار نیویورک دستمایه ترامپ برای پیشبرد طرح منع مهاجرت
رئیس‌جمهور آمریکا انفجار نیویورک را دستمایه‌ای برای پیشبرد طرح منع مهاجرتی و درخواست اشد مجازات برای محکومان تروریستی قرار داد.

انفجار نیویورک دستمایه ترامپ برای پیشبرد طرح منع مهاجرت

رئیس‌جمهور آمریکا انفجار نیویورک را دستمایه‌ای برای پیشبرد طرح منع مهاجرتی و درخواست اشد مجازات برای محکومان تروریستی قرار داد.
انفجار نیویورک دستمایه ترامپ برای پیشبرد طرح منع مهاجرت

ممکن است بپسندید...