بیت سعید در تمرین استقلال حاضر شد

بیت سعید در تمرین استقلال حاضر شد
مهاجم مصدوم استقلال در تمرین این تیم حاضر شد.

بیت سعید در تمرین استقلال حاضر شد

مهاجم مصدوم استقلال در تمرین این تیم حاضر شد.
بیت سعید در تمرین استقلال حاضر شد

ممکن است بپسندید...