بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض گرسنگی هستند

بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض گرسنگی هستند
مسئول هماهنگ کننده سازمان ملل در یمن گفت که بیش از ۸ میلیون یمنی در شرف گرسنگی هستند.

بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض گرسنگی هستند

مسئول هماهنگ کننده سازمان ملل در یمن گفت که بیش از ۸ میلیون یمنی در شرف گرسنگی هستند.
بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض گرسنگی هستند

ممکن است بپسندید...