رییس جمهور وارد استانبول شد

رییس جمهور وارد استانبول شد
رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس فوق العاده سران و مسئولان ارشد ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، وارد استانبول شد.

رییس جمهور وارد استانبول شد

رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس فوق العاده سران و مسئولان ارشد ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، وارد استانبول شد.
رییس جمهور وارد استانبول شد

ممکن است بپسندید...