شاه سعودی: امنیت اردن، امنیت عربستان است

شاه سعودی: امنیت اردن، امنیت عربستان است
شاه عربستان سعودی و شاه اردن امروز ضمن دیدار با یکدیگر درباره مسایل منطقه از جمله قدس و تقویت روابط دوجانبه رایزنی کردند.

شاه سعودی: امنیت اردن، امنیت عربستان است

شاه عربستان سعودی و شاه اردن امروز ضمن دیدار با یکدیگر درباره مسایل منطقه از جمله قدس و تقویت روابط دوجانبه رایزنی کردند.
شاه سعودی: امنیت اردن، امنیت عربستان است

ممکن است بپسندید...