ظریف در آینده نزدیک به باکو سفر می‌کند

ظریف در آینده نزدیک به باکو سفر می‌کند
بخش مطبوعاتی سفارت ایران در جمهوری آذربایجان خبر منتشر شده مبنی بر سفر حسن روحانی به باکو را درست ندانست و اعلام کرد که وزیر خارجه ایران قرار است در آینده نزدیک به باکو سفر کند.

ظریف در آینده نزدیک به باکو سفر می‌کند

بخش مطبوعاتی سفارت ایران در جمهوری آذربایجان خبر منتشر شده مبنی بر سفر حسن روحانی به باکو را درست ندانست و اعلام کرد که وزیر خارجه ایران قرار است در آینده نزدیک به باکو سفر کند.
ظریف در آینده نزدیک به باکو سفر می‌کند

ممکن است بپسندید...