وزیر خارجه انگلیس از ایران خواسته که ۲ جاسوس آزاد شوند

وزیر خارجه انگلیس از ایران خواسته که ۲ جاسوس آزاد شوند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به یک درخواست وزیر خارجه انگلیس از مقامات ایرانی واکنش نشان داد.

وزیر خارجه انگلیس از ایران خواسته که ۲ جاسوس آزاد شوند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به یک درخواست وزیر خارجه انگلیس از مقامات ایرانی واکنش نشان داد.
وزیر خارجه انگلیس از ایران خواسته که ۲ جاسوس آزاد شوند

ممکن است بپسندید...