ویژه برنامه روز دانشجو و گرامیداشت شهدای جهان اسلام

ویژه برنامه روز دانشجو و گرامیداشت شهدای جهان اسلام
ویژه برنامه روز دانشجو و گرامیداشت شهدای جهان اسلام با عنولت ” ابناء الخمینی” عصر امروز سه شنبه با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی حجت الاسلام رئیسی با حضور گسترده دانشجویان در دانشگاه پیام نور مشهد برگزار شد

ویژه برنامه روز دانشجو و گرامیداشت شهدای جهان اسلام

ویژه برنامه روز دانشجو و گرامیداشت شهدای جهان اسلام با عنولت ” ابناء الخمینی” عصر امروز سه شنبه با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی حجت الاسلام رئیسی با حضور گسترده دانشجویان در دانشگاه پیام نور مشهد برگزار شد
ویژه برنامه روز دانشجو و گرامیداشت شهدای جهان اسلام

ممکن است بپسندید...