آیت الله لاریجانی چالشی‌ترین نقدهای ممکن در جمهوری اسلامی را مصداقی پاسخ داد/برخی ادعای آزاداندیشی دارند، اما دیکتاتورند!

آیت الله لاریجانی چالشی‌ترین نقدهای ممکن در جمهوری اسلامی را مصداقی پاسخ داد/برخی ادعای آزاداندیشی دارند، اما دیکتاتورند!
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان گفت: رئیس قوه قضائیه در دیدار دانشجویی چالشی‌ترین نقدهای ممکن در جمهوری اسلامی را به صورت مصداقی پاسخ دادند و این یک فضای لذت بخش و عجیبی بود که در آن خیلی از مسائل برای جنبش دانشجویی روشن شد.

آیت الله لاریجانی چالشی‌ترین نقدهای ممکن در جمهوری اسلامی را مصداقی پاسخ داد/برخی ادعای آزاداندیشی دارند، اما دیکتاتورند!

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان گفت: رئیس قوه قضائیه در دیدار دانشجویی چالشی‌ترین نقدهای ممکن در جمهوری اسلامی را به صورت مصداقی پاسخ دادند و این یک فضای لذت بخش و عجیبی بود که در آن خیلی از مسائل برای جنبش دانشجویی روشن شد.
آیت الله لاریجانی چالشی‌ترین نقدهای ممکن در جمهوری اسلامی را مصداقی پاسخ داد/برخی ادعای آزاداندیشی دارند، اما دیکتاتورند!

ممکن است بپسندید...