آیین رونمایی از ۱۳ کتاب چاپ نخست استادان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود

آیین رونمایی از ۱۳ کتاب چاپ نخست استادان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود
آیین رونمایی از ۱۳ کتاب چاپ نخست استادان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۹۶ به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد این دانشگاه برگزار می‌شود.

آیین رونمایی از ۱۳ کتاب چاپ نخست استادان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود

آیین رونمایی از ۱۳ کتاب چاپ نخست استادان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۹۶ به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد این دانشگاه برگزار می‌شود.
آیین رونمایی از ۱۳ کتاب چاپ نخست استادان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...