اسرائیل وحشیانه‌ترین پاکسازی نژادی را در فلسطین انجام داد

اسرائیل وحشیانه‌ترین پاکسازی نژادی را در فلسطین انجام داد
رئیس‌جمهور لبنان گفت که رژیم صهیونیستی از لحظه تاسیس به سلب حقوق فلسطینیان و کوچاندن اجباری آن‌ها رو آورده است.

اسرائیل وحشیانه‌ترین پاکسازی نژادی را در فلسطین انجام داد

رئیس‌جمهور لبنان گفت که رژیم صهیونیستی از لحظه تاسیس به سلب حقوق فلسطینیان و کوچاندن اجباری آن‌ها رو آورده است.
اسرائیل وحشیانه‌ترین پاکسازی نژادی را در فلسطین انجام داد

ممکن است بپسندید...