اقدام عجیب طارمی و تذکر برانکو +عکس

اقدام عجیب طارمی و تذکر برانکو +عکس
مهدی طارمی که به دلیل محرومیت ۴ ماهه به خاطر شکایت باشگاه ریزه اسپور فعلا از انجام بازی‌های رسمی محروم است و فقط با پرسپولیس تمرین می‌کند اقدام عجیب و غیر حرفه‌ای انجام داده است.

اقدام عجیب طارمی و تذکر برانکو +عکس

مهدی طارمی که به دلیل محرومیت ۴ ماهه به خاطر شکایت باشگاه ریزه اسپور فعلا از انجام بازی‌های رسمی محروم است و فقط با پرسپولیس تمرین می‌کند اقدام عجیب و غیر حرفه‌ای انجام داده است.
اقدام عجیب طارمی و تذکر برانکو +عکس

ممکن است بپسندید...