انصارالله سعودی‌ها را در کمین خود گرفتار کردند

انصارالله سعودی‌ها را در کمین خود گرفتار کردند
یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی محل تجمع نیروهای منصور هادی و شبه نظامیان را در پادگاه الخنجر در استان الجوف را هدف گرفتند.

انصارالله سعودی‌ها را در کمین خود گرفتار کردند

یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی محل تجمع نیروهای منصور هادی و شبه نظامیان را در پادگاه الخنجر در استان الجوف را هدف گرفتند.
انصارالله سعودی‌ها را در کمین خود گرفتار کردند

ممکن است بپسندید...