تساوی خارج از خانه آلکمار با گلزنی جهانبخش

تساوی خارج از خانه آلکمار با گلزنی جهانبخش
تیم آلکمار با گلزنی ملی‌پوش ایرانی به نتیجه تساوی در بازی خارج از خانه هفته شانزدهم اردویژه هلند دست یافت.

تساوی خارج از خانه آلکمار با گلزنی جهانبخش

تیم آلکمار با گلزنی ملی‌پوش ایرانی به نتیجه تساوی در بازی خارج از خانه هفته شانزدهم اردویژه هلند دست یافت.
تساوی خارج از خانه آلکمار با گلزنی جهانبخش

ممکن است بپسندید...