دانشجویان در دیدار با رئیس قوه قضائیه چه گفتند؟/ آیت الله از نمای نزدیک

دانشجویان در دیدار با رئیس قوه قضائیه چه گفتند؟/ آیت الله از نمای نزدیک
محمدعلی واردی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو جزئیات دیدار دانشجویان با رئیس قوه قضائیه را شرح داد.

دانشجویان در دیدار با رئیس قوه قضائیه چه گفتند؟/ آیت الله از نمای نزدیک

محمدعلی واردی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو جزئیات دیدار دانشجویان با رئیس قوه قضائیه را شرح داد.
دانشجویان در دیدار با رئیس قوه قضائیه چه گفتند؟/ آیت الله از نمای نزدیک

ممکن است بپسندید...