طاهری خرم‌آبادی: مقالات مطلوبی در ارتباط با سلامت و نماز ارسال شده است

طاهری خرم‌آبادی: مقالات مطلوبی در ارتباط با سلامت و نماز ارسال شده است
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: مقالات مطلوبی در حوزه میان رشته‌ای و ارتباط سلامت و نماز ارسال شده است که بی‌تردید مستحق انتخاب کشوری هستند.

طاهری خرم‌آبادی: مقالات مطلوبی در ارتباط با سلامت و نماز ارسال شده است

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: مقالات مطلوبی در حوزه میان رشته‌ای و ارتباط سلامت و نماز ارسال شده است که بی‌تردید مستحق انتخاب کشوری هستند.
طاهری خرم‌آبادی: مقالات مطلوبی در ارتباط با سلامت و نماز ارسال شده است

ممکن است بپسندید...