منچستر سیتی به سوانزی هم رحم نکرد/ ثبت رکورد تاریخی برای تیم پپ

منچستر سیتی به سوانزی هم رحم نکرد/ ثبت رکورد تاریخی برای تیم پپ
تیم فوتبال منچستر سیتی با پیروزی درخشان در زمین سوانزی به یک رکورد تاریخی در لیگ برتر انگلیس دست پیدا کرد.

منچستر سیتی به سوانزی هم رحم نکرد/ ثبت رکورد تاریخی برای تیم پپ

تیم فوتبال منچستر سیتی با پیروزی درخشان در زمین سوانزی به یک رکورد تاریخی در لیگ برتر انگلیس دست پیدا کرد.
منچستر سیتی به سوانزی هم رحم نکرد/ ثبت رکورد تاریخی برای تیم پپ

ممکن است بپسندید...