ناامنی در اطراف دانشگاه/ حمله سارقان به دانشجوی دانشگاه جندی شاپور اینبار با اسپری فلفل!

ناامنی در اطراف دانشگاه/ حمله سارقان به دانشجوی دانشگاه جندی شاپور اینبار با اسپری فلفل!
طبق گزارشات واصله، دقایقی پیش یکی از دانشجویان پسر دانشگاه جندی شاپور اهواز در مقابل درب دانشکده دندانپزشکی مورد هجوم سارقان خیابانی قرار گرفت.

ناامنی در اطراف دانشگاه/ حمله سارقان به دانشجوی دانشگاه جندی شاپور اینبار با اسپری فلفل!

طبق گزارشات واصله، دقایقی پیش یکی از دانشجویان پسر دانشگاه جندی شاپور اهواز در مقابل درب دانشکده دندانپزشکی مورد هجوم سارقان خیابانی قرار گرفت.
ناامنی در اطراف دانشگاه/ حمله سارقان به دانشجوی دانشگاه جندی شاپور اینبار با اسپری فلفل!

ممکن است بپسندید...