نگاه دولتی در لایحه رسانه‌ای تعدیل می‌شود

نگاه دولتی در لایحه رسانه‌ای تعدیل می‌شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در لایحه نظام رسانه‌ای کشور اگر رگه‌هایی از نگاه دولتی وجود دارد، حتماً در گام‌های بعدی این نگاه تعدیل خواهد شد.

نگاه دولتی در لایحه رسانه‌ای تعدیل می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در لایحه نظام رسانه‌ای کشور اگر رگه‌هایی از نگاه دولتی وجود دارد، حتماً در گام‌های بعدی این نگاه تعدیل خواهد شد.
نگاه دولتی در لایحه رسانه‌ای تعدیل می‌شود

ممکن است بپسندید...