۱۹ میلیارد تومان کمک بسیج اصناف به مناطق زلزله زده کرمانشاه

۱۹ میلیارد تومان کمک بسیج اصناف به مناطق زلزله زده کرمانشاه
رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور گفت: میزان کمک‌های نقدی و غیر نقدی به ارزش ۱۹ میلیارد تومان توسط بسیج اصناف سراسر کشور ارسال شده است که با همت اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها صنفی، خیرین و بازاریان جمع شده است. همچنین ۷۱۶ کانکس به مناطق زلزله زده ارسال شده است.

۱۹ میلیارد تومان کمک بسیج اصناف به مناطق زلزله زده کرمانشاه

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور گفت: میزان کمک‌های نقدی و غیر نقدی به ارزش ۱۹ میلیارد تومان توسط بسیج اصناف سراسر کشور ارسال شده است که با همت اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها صنفی، خیرین و بازاریان جمع شده است. همچنین ۷۱۶ کانکس به مناطق زلزله زده ارسال شده است.
۱۹ میلیارد تومان کمک بسیج اصناف به مناطق زلزله زده کرمانشاه

ممکن است بپسندید...