آمریکا با به‌رسمیت شناختن قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل در جهان منزوی شد/ اجلاس استانبول نمونه انسجام مسلمانان در برابر استکبار است

آمریکا با به‌رسمیت شناختن قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل در جهان منزوی شد/ اجلاس استانبول نمونه انسجام مسلمانان در برابر استکبار است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: پس از برجام و مواضع غیراصولی امریکا بار دیگر ترامپ و امریکا در انزوا قرار گرفته اند.

آمریکا با به‌رسمیت شناختن قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل در جهان منزوی شد/ اجلاس استانبول نمونه انسجام مسلمانان در برابر استکبار است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: پس از برجام و مواضع غیراصولی امریکا بار دیگر ترامپ و امریکا در انزوا قرار گرفته اند.
آمریکا با به‌رسمیت شناختن قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل در جهان منزوی شد/ اجلاس استانبول نمونه انسجام مسلمانان در برابر استکبار است

ممکن است بپسندید...