استقبال سعودی‌ها از شوی تبلیغاتی آمریکا علیه ایران

استقبال سعودی‌ها از شوی تبلیغاتی آمریکا علیه ایران
عربستان سعودی دقایقی بعد از اظهارات ضد ایرانی نماینده آمریکا در سازمان ملل و اتهام‌های بی‌اساس وی علیه ایران، از این شوی تبلیغاتی آمریکا استقبال کرد.

استقبال سعودی‌ها از شوی تبلیغاتی آمریکا علیه ایران

عربستان سعودی دقایقی بعد از اظهارات ضد ایرانی نماینده آمریکا در سازمان ملل و اتهام‌های بی‌اساس وی علیه ایران، از این شوی تبلیغاتی آمریکا استقبال کرد.
استقبال سعودی‌ها از شوی تبلیغاتی آمریکا علیه ایران

ممکن است بپسندید...