ایران به یمنی ها موشک می دهد/ علاوه بر موضوع هسته‌ای بر موضوع موشکی ایران هم متمرکز هستیم

ایران به یمنی ها موشک می دهد/ علاوه بر موضوع هسته‌ای بر موضوع موشکی ایران هم متمرکز هستیم
«نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که آمریکا علاوه بر مسئله هسته‌ای بر موضوع موشکی ایران نیز متمرکز است.

ایران به یمنی ها موشک می دهد/ علاوه بر موضوع هسته‌ای بر موضوع موشکی ایران هم متمرکز هستیم

«نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که آمریکا علاوه بر مسئله هسته‌ای بر موضوع موشکی ایران نیز متمرکز است.
ایران به یمنی ها موشک می دهد/ علاوه بر موضوع هسته‌ای بر موضوع موشکی ایران هم متمرکز هستیم

ممکن است بپسندید...