بایرن مونیخ از سد قعرنشین گذشت/ شکاف زودهنگام با دیگر مدعیان

بایرن مونیخ از سد قعرنشین گذشت/ شکاف زودهنگام با دیگر مدعیان
صدرنشین رقابتهای بوندس لیگا در هفته شانزدهم این مسابقات تیم قعرنشین جدول را با دشواری شکست داد.

بایرن مونیخ از سد قعرنشین گذشت/ شکاف زودهنگام با دیگر مدعیان

صدرنشین رقابتهای بوندس لیگا در هفته شانزدهم این مسابقات تیم قعرنشین جدول را با دشواری شکست داد.
بایرن مونیخ از سد قعرنشین گذشت/ شکاف زودهنگام با دیگر مدعیان

ممکن است بپسندید...