بودجه عمرانی کشور در سال جدید ۴۰ درصد کاهش می‌یابد

بودجه عمرانی کشور در سال جدید ۴۰ درصد کاهش می‌یابد
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه عمرانی کشور در سال آینده با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به امسال مواجه شده است.

بودجه عمرانی کشور در سال جدید ۴۰ درصد کاهش می‌یابد

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه عمرانی کشور در سال آینده با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به امسال مواجه شده است.
بودجه عمرانی کشور در سال جدید ۴۰ درصد کاهش می‌یابد

ممکن است بپسندید...