حماس، امتداد طبیعی طرح مقاومت است

حماس، امتداد طبیعی طرح مقاومت است
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد، حماس امتداد طبیعی پروژه مقاومت و ایستادگی در سرزمین فلسطین است.

حماس، امتداد طبیعی طرح مقاومت است

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد، حماس امتداد طبیعی پروژه مقاومت و ایستادگی در سرزمین فلسطین است.
حماس، امتداد طبیعی طرح مقاومت است

ممکن است بپسندید...