سردار نقدی برای گرامیداشت یاد شهدا به مسجد میثم می‌رود

سردار نقدی برای گرامیداشت یاد شهدا به مسجد میثم می‌رود
این مراسم امروز پنج شنبه از نماز مغرب و عشا در مسجد میثم واقع در تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان باستان جنوبی برگزار خواهد شد.

سردار نقدی برای گرامیداشت یاد شهدا به مسجد میثم می‌رود

این مراسم امروز پنج شنبه از نماز مغرب و عشا در مسجد میثم واقع در تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان باستان جنوبی برگزار خواهد شد.
سردار نقدی برای گرامیداشت یاد شهدا به مسجد میثم می‌رود

ممکن است بپسندید...