قیمت سکه ۳ هزار تومان افزایش یافت

قیمت سکه ۳ هزار تومان افزایش یافت
در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید ۳ هزار تومان افزایش یافت و به حدودا یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید؛ دلار هم ۴۲۰۰ تومان باقی ماند.

قیمت سکه ۳ هزار تومان افزایش یافت

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید ۳ هزار تومان افزایش یافت و به حدودا یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید؛ دلار هم ۴۲۰۰ تومان باقی ماند.
قیمت سکه ۳ هزار تومان افزایش یافت

ممکن است بپسندید...