پیروزی های نمایندگان ایران در کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان

پیروزی های نمایندگان ایران در کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان
نتایج ۱۲ دیدار از رقابت های مقدماتی چهارمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان اعلام شد.

پیروزی های نمایندگان ایران در کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان

نتایج ۱۲ دیدار از رقابت های مقدماتی چهارمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان اعلام شد.
پیروزی های نمایندگان ایران در کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان

ممکن است بپسندید...