یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت آغاز به‌کار کرد/ ارسال ۱۱۱۵ اثر به دبیرخانه

یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت آغاز به‌کار کرد/ ارسال ۱۱۱۵ اثر به دبیرخانه
یازدهمین همایش پیشگامان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تلاش برای مشارکت حداکثری دانشجویان و جوانان فعال در اندیشه‌ورزی درباره الگوی پیشرفت کشور آغاز شد.

یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت آغاز به‌کار کرد/ ارسال ۱۱۱۵ اثر به دبیرخانه

یازدهمین همایش پیشگامان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تلاش برای مشارکت حداکثری دانشجویان و جوانان فعال در اندیشه‌ورزی درباره الگوی پیشرفت کشور آغاز شد.
یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت آغاز به‌کار کرد/ ارسال ۱۱۱۵ اثر به دبیرخانه

ممکن است بپسندید...