آمریکا: باید مستقیما با کره شمالی مذاکره کنیم

آمریکا: باید مستقیما با کره شمالی مذاکره کنیم
مذاکره کننده اصلي آمريکا درباره کره شمالي اعلام کرد آمريکا بايد ديپلماسي مستقيم با کره شمالي را به موازات سياست تحريم خود بر سر برنامه هسته‌اي اين کشور آغاز کند.

آمریکا: باید مستقیما با کره شمالی مذاکره کنیم

مذاکره کننده اصلي آمريکا درباره کره شمالي اعلام کرد آمريکا بايد ديپلماسي مستقيم با کره شمالي را به موازات سياست تحريم خود بر سر برنامه هسته‌اي اين کشور آغاز کند.
آمریکا: باید مستقیما با کره شمالی مذاکره کنیم

ممکن است بپسندید...