برزخ ایران ایر برای تامین مالی خرید هواپیما در تحریم بانک‌های خارجی

برزخ ایران ایر برای تامین مالی خرید هواپیما در تحریم بانک‌های خارجی
در میان بی میلی بانک‌های بین‌المللی در ورود به بازار ایران، بزرگ‌ترین ایرلاین ایران احتمالا مجبور خواهد بود تا از بانک‌های داخلی برای تامین مالی خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ استفاده کند.

برزخ ایران ایر برای تامین مالی خرید هواپیما در تحریم بانک‌های خارجی

در میان بی میلی بانک‌های بین‌المللی در ورود به بازار ایران، بزرگ‌ترین ایرلاین ایران احتمالا مجبور خواهد بود تا از بانک‌های داخلی برای تامین مالی خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ استفاده کند.
برزخ ایران ایر برای تامین مالی خرید هواپیما در تحریم بانک‌های خارجی

ممکن است بپسندید...