تهدید جدید توتال/ به‌راحتی می‌توانیم از قرارداد خارج شویم

تهدید جدید توتال/ به‌راحتی می‌توانیم از قرارداد خارج شویم
منابع آگاه به رویترز گفتند: قرارداد توسعه پارس جنوبی به گونه‌ای است که در صورت خروج توتال از این قرارداد، شرکت «سی ان پی سی» چین می‌تواند جایگاه و سهم توتال را بر عهده بگیرد.

تهدید جدید توتال/ به‌راحتی می‌توانیم از قرارداد خارج شویم

منابع آگاه به رویترز گفتند: قرارداد توسعه پارس جنوبی به گونه‌ای است که در صورت خروج توتال از این قرارداد، شرکت «سی ان پی سی» چین می‌تواند جایگاه و سهم توتال را بر عهده بگیرد.
تهدید جدید توتال/ به‌راحتی می‌توانیم از قرارداد خارج شویم

ممکن است بپسندید...