شکست توافق هسته‌ای پیام اشتباهی درباره مذاکره با کره‌شمالی می‌فرستد

شکست توافق هسته‌ای پیام اشتباهی درباره مذاکره با کره‌شمالی می‌فرستد
وزیر خارجه روسیه گفت به شکست انجامیدن توافق هسته‌ای ایران، پیام اشتباهی را درباره مذاکره با کره‌شمالی جهت حل بحران این منطقه می‌فرستد.

شکست توافق هسته‌ای پیام اشتباهی درباره مذاکره با کره‌شمالی می‌فرستد

وزیر خارجه روسیه گفت به شکست انجامیدن توافق هسته‌ای ایران، پیام اشتباهی را درباره مذاکره با کره‌شمالی جهت حل بحران این منطقه می‌فرستد.
شکست توافق هسته‌ای پیام اشتباهی درباره مذاکره با کره‌شمالی می‌فرستد

ممکن است بپسندید...