ورود پیکر ۵۵ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه

ورود پیکر ۵۵ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دوشنبه ۲۷ آذرماه پیکر مطهر ۵۵ شهید دفاع مقدس از مرز شلمچه وارد کشور می‌شود.

ورود پیکر ۵۵ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دوشنبه ۲۷ آذرماه پیکر مطهر ۵۵ شهید دفاع مقدس از مرز شلمچه وارد کشور می‌شود.
ورود پیکر ۵۵ شهید دفاع مقدس به کشور از مرز شلمچه

ممکن است بپسندید...