پیام تسلیت سرپرست سازمان اورژانس کشور در پی درگذشت مدیرکل سلامت وزارت بهداشت

پیام تسلیت سرپرست سازمان اورژانس کشور در پی درگذشت مدیرکل سلامت وزارت بهداشت
سرپرست سازمان اورژانس کشور در پیامی، درگذشت دکتر حضرتی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت را تسلیت گفت.

پیام تسلیت سرپرست سازمان اورژانس کشور در پی درگذشت مدیرکل سلامت وزارت بهداشت

سرپرست سازمان اورژانس کشور در پیامی، درگذشت دکتر حضرتی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت را تسلیت گفت.
پیام تسلیت سرپرست سازمان اورژانس کشور در پی درگذشت مدیرکل سلامت وزارت بهداشت

ممکن است بپسندید...