کاهش ۶۰ درصدی بودجه قرآنی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست

کاهش ۶۰ درصدی بودجه قرآنی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: دولت، نظام و مجلس و دیگر مسئولان کشور وظیفه دارند نسبت به حمایت از فعالیت‌های قرآنی اقدام کنند و کاهش ۶۰ درصدی بودجه قرآنی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

کاهش ۶۰ درصدی بودجه قرآنی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: دولت، نظام و مجلس و دیگر مسئولان کشور وظیفه دارند نسبت به حمایت از فعالیت‌های قرآنی اقدام کنند و کاهش ۶۰ درصدی بودجه قرآنی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
کاهش ۶۰ درصدی بودجه قرآنی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست

ممکن است بپسندید...