اردوغان: از دست دادن قدس به معنای از دست دادن مکه و مدینه است

اردوغان: از دست دادن قدس به معنای از دست دادن مکه و مدینه است
رئیس جمهور ترکیه طی اظهاراتی درباره اقدام اخیر آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل، گفت که از دست دادن این شهر به معنای از دست دادن مکه مکرمه و مدینه منوره است.

اردوغان: از دست دادن قدس به معنای از دست دادن مکه و مدینه است

رئیس جمهور ترکیه طی اظهاراتی درباره اقدام اخیر آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل، گفت که از دست دادن این شهر به معنای از دست دادن مکه مکرمه و مدینه منوره است.
اردوغان: از دست دادن قدس به معنای از دست دادن مکه و مدینه است

ممکن است بپسندید...