برد دشوار بایرن مونیخ/ اشتوتگارت قدر پنالتی دقیقه ۹۳ را ندانست

برد دشوار بایرن مونیخ/ اشتوتگارت قدر پنالتی دقیقه ۹۳ را ندانست
صدرنشین رقابتهای فوتبال بوندس لیگا در آخرین بازی دور رفت برابر اشتوتگارت پیروز شد.

برد دشوار بایرن مونیخ/ اشتوتگارت قدر پنالتی دقیقه ۹۳ را ندانست

صدرنشین رقابتهای فوتبال بوندس لیگا در آخرین بازی دور رفت برابر اشتوتگارت پیروز شد.
برد دشوار بایرن مونیخ/ اشتوتگارت قدر پنالتی دقیقه ۹۳ را ندانست

ممکن است بپسندید...