بن سلمان باعث نفوذ بیشتر ایران در منطقه شد

بن سلمان باعث نفوذ بیشتر ایران در منطقه شد
ولی‌عهد عربستان، سیاست خارجی این کشور را در تقابلی خصمانه با ایران و متحدان منطقه‌ای متمرکز کرده است، اما تأثیر سیاست‌های وی منجر به افزایش نفوذ ایران شد.

بن سلمان باعث نفوذ بیشتر ایران در منطقه شد

ولی‌عهد عربستان، سیاست خارجی این کشور را در تقابلی خصمانه با ایران و متحدان منطقه‌ای متمرکز کرده است، اما تأثیر سیاست‌های وی منجر به افزایش نفوذ ایران شد.
بن سلمان باعث نفوذ بیشتر ایران در منطقه شد

ممکن است بپسندید...