تداوم تظاهرات جهانی علیه تصمیم ترامپ درباره قدس

تداوم تظاهرات جهانی علیه تصمیم ترامپ درباره قدس
هزاران اردنی و مکزیکی و نیز شهروندان آلمانی به منظور اعلام همبستگی با انتفاضه قدس و رد تصمیم ترامپ درباره این شهر اشغالی تظاهرات کردند.

تداوم تظاهرات جهانی علیه تصمیم ترامپ درباره قدس

هزاران اردنی و مکزیکی و نیز شهروندان آلمانی به منظور اعلام همبستگی با انتفاضه قدس و رد تصمیم ترامپ درباره این شهر اشغالی تظاهرات کردند.
تداوم تظاهرات جهانی علیه تصمیم ترامپ درباره قدس

ممکن است بپسندید...