هر وقت نظام اراده کند، ظرفیت آب سنگین را بالا خواهیم برد

هر وقت نظام اراده کند، ظرفیت آب سنگین را بالا خواهیم برد
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برخی در محافل رسانه‌ای این‌گونه بیان کرده‌اند که تولید آب‌ سنگین اراک تعطیل شده، در حالی که این‌گونه نیست و هر موقع نظام اراده کند، ظرفیت آب سنگین را بالا خواهیم برد.

هر وقت نظام اراده کند، ظرفیت آب سنگین را بالا خواهیم برد

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برخی در محافل رسانه‌ای این‌گونه بیان کرده‌اند که تولید آب‌ سنگین اراک تعطیل شده، در حالی که این‌گونه نیست و هر موقع نظام اراده کند، ظرفیت آب سنگین را بالا خواهیم برد.
هر وقت نظام اراده کند، ظرفیت آب سنگین را بالا خواهیم برد

ممکن است بپسندید...