هشدار صنف جوجه دار‌ها به جهانگیری +عکس

هشدار صنف جوجه دار‌ها به جهانگیری +عکس
انجمن صنف پرورش دهندگان جوجه یکروزه با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به معاون اول رئیس جمهوری در مورد مشکلات صنف شان مطالبی را مطرح کردند.

هشدار صنف جوجه دار‌ها به جهانگیری +عکس

انجمن صنف پرورش دهندگان جوجه یکروزه با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به معاون اول رئیس جمهوری در مورد مشکلات صنف شان مطالبی را مطرح کردند.
هشدار صنف جوجه دار‌ها به جهانگیری +عکس

ممکن است بپسندید...