همزمان با نمایش هیلی عربستان با سلاح آمریکایی در حال کشتار بود

همزمان با نمایش هیلی عربستان با سلاح آمریکایی در حال کشتار بود
سفیر ایران در انگلیس یادآور شد: هنگامی که نیکی هیلی نمایش ساختگی اجرا می‌کرد عربستان سعودی با سلاح‌های امریکایی در حال کشتار مردم یمن بود.

همزمان با نمایش هیلی عربستان با سلاح آمریکایی در حال کشتار بود

سفیر ایران در انگلیس یادآور شد: هنگامی که نیکی هیلی نمایش ساختگی اجرا می‌کرد عربستان سعودی با سلاح‌های امریکایی در حال کشتار مردم یمن بود.
همزمان با نمایش هیلی عربستان با سلاح آمریکایی در حال کشتار بود

ممکن است بپسندید...