یکپارچه‌سازی مدیریت امدادرسانی به مناطق زلزلزله‌زده اهمیت دارد/ تصویب کمک ده میلیارد تومانی شهرداری به کرمانشاه

یکپارچه‌سازی مدیریت امدادرسانی به مناطق زلزلزله‌زده اهمیت دارد/ تصویب کمک ده میلیارد تومانی شهرداری به کرمانشاه
نایب رئیس شورای شهر تهران: اعتقادمن این است که اگر همه دستگاه‌ها کمک‌های خود را در اختیار ستاد بحران همان استان قرار بدهند مدیریت یکپارچه‌ای پیش می‌آید و کمک به زلزله زده‌ها تسریع می‌گردد.

یکپارچه‌سازی مدیریت امدادرسانی به مناطق زلزلزله‌زده اهمیت دارد/ تصویب کمک ده میلیارد تومانی شهرداری به کرمانشاه

نایب رئیس شورای شهر تهران: اعتقادمن این است که اگر همه دستگاه‌ها کمک‌های خود را در اختیار ستاد بحران همان استان قرار بدهند مدیریت یکپارچه‌ای پیش می‌آید و کمک به زلزله زده‌ها تسریع می‌گردد.
یکپارچه‌سازی مدیریت امدادرسانی به مناطق زلزلزله‌زده اهمیت دارد/ تصویب کمک ده میلیارد تومانی شهرداری به کرمانشاه

ممکن است بپسندید...