۳۰ دستاورد جدید هسته‌ای ایران در سال آینده رونمایی می‌شود

۳۰ دستاورد جدید هسته‌ای ایران در سال آینده رونمایی می‌شود
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی از رونمایی از ۳۰ محصول جدید در حوزه صنعت هسته‌ای در سال آتی خبر داد.

۳۰ دستاورد جدید هسته‌ای ایران در سال آینده رونمایی می‌شود

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی از رونمایی از ۳۰ محصول جدید در حوزه صنعت هسته‌ای در سال آتی خبر داد.
۳۰ دستاورد جدید هسته‌ای ایران در سال آینده رونمایی می‌شود

ممکن است بپسندید...