تلاش جدید موسسه تنظیم و نشر آثار امام برای تحریف حقیقت امام!

تلاش جدید موسسه تنظیم و نشر آثار امام برای تحریف حقیقت امام!
کارگردان مستند «بانو قدس ایران» در این فیلم سعی کرده بود خانواده حضرت امام را با خانواده همسرش مقایسه کند.

تلاش جدید موسسه تنظیم و نشر آثار امام برای تحریف حقیقت امام!

کارگردان مستند «بانو قدس ایران» در این فیلم سعی کرده بود خانواده حضرت امام را با خانواده همسرش مقایسه کند.
تلاش جدید موسسه تنظیم و نشر آثار امام برای تحریف حقیقت امام!

ممکن است بپسندید...